Onze aanpak,

volledig op uw maat

kennismaking

& intake

Dit is een typisch traject om Inclusief Job Design binnen uw onderneming te implementeren.

Elk traject is custom-made en afhankelijk van de specificiteit van uw bedrijf.  Ook aparte trainingen of workshops zijn uiteraard mogelijk.

Elk consultant zal eerst in een persoonlijk gesprek uw noden analyseren en een aangepast voorstel maken.

Ons doel is om deze inclusieve werkwijze duurzaam te implementeren waardoor uw organisatie in de toekomst verder inclusief kan rekruteren.

haalbaarheid

business case

Samen met de relevante verantwoordelijken (meestal HR of operations), begeleiden we u in de volgende stappen.

We identificeren welke functies of vacatures knelpunten zijn in uw organisatie.

Samen wordt de haalbaarheid van het toepassen van Inclusief Job Design op deze functies.

We begeleiden u in het opzetten van een business case om de economische haalbaarheid in kaart te brengen.  

inclusief job & process

(re)-design

De functies die in aanmerking komen voor Inclusief Job Design worden volledig onder de loep genomen en de taken die uitgesplitst kunnen worden geïdentificeerd, hiervoor gebruiken we specifiek ontwikkelde tools & checklists.  Dit gebeurt middels werkplaatsobservatie, taakanalyses, workshops met de functiehouders en leidinggevenden.

We hanteren een holistisch aanpak waardoor opportuniteiten die zouden kunnen ontstaan door een re-design van de werkprocessen desgewenst ook in kaart gebracht worden. 

De taken die uitgesplitst werden, worden gebundeld tot een nieuwe job en de eventuele nieuwe werkprocessen worden opgesteld.

Met onze expertise evalueren deze nieuwe job en identificeren we de beperkingen waardoor potentiële kandidaten niet in aanmerking zouden kunnen komen voor de functie.

implementatie

rekrutering

We begeleiden u volop met de implementatie en bij het zoeken naar de juiste beschikbare kandidaten.  Het voorbereiden van uw organisatie en het rekruteren van de kandidaten verloopt in parallel.  

We bieden u met de nodige trainingen en workshops over het omgaan met collega's met een beperking of afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.  Voorbeelden zijn : een jobinterview van iemand met autisme afnemen, hoe leidinggeven aan iemand met visuele beperkingen, onthaaltrajecten maken, peter en meterschap voor een collega met een beperking, en nog veel meer...

Tijdens het volledige verandertraject zijn we aanwezig en helpen we u om deze veranderingen optimaal te implementeren.

Het aanbrengen van kandidaten kan uiteraard via uw gekende kanalen (interim agencies) of we kunnen faciliteren via gespecialiseerde bemiddelaars.

nazorg

Tot 6 maanden na de aanwerving blijven we opvolgen en desnoods bijsturen, zowel binnen de organisatie (bij leidinggevenden, collega's, ..) als bij de kandidaat zelf.