• Workinc

Workinc & Perestrojka

Bijgewerkt: 18 dec 2019


Neem dit gedachte-experiment als uitgangspunt: bedrijven meer inclusief maken is een absurditeit!


De absurditeit ervan zit niet in het woord inclusief maar in het woord ‘maken’. Alsof je een bedrijf als een hoop klei kan nemen, er goed naar kan kijken en dan zomaar tot een inclusief bedrijf boetseren.


Sinds de industriële revolutie is het zakendoen continu op zoek geweest naar efficiency, groei en rendement. Al bijna 200 jaar zitten we in een collectief denkpatroon over hoe zakendoen moet gebeuren. We worden opgeleid en gevormd om bedrijven aan te sturen in dat zelfde denkpatroon.


Voor alle duidelijkheid : geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om dit te veroordelen. Integendeel zelfs! Op een aantal excessen en de huidige klimaatproblematiek na, heeft ons economisch systeem globaal gezien enorme welvaart gebracht (het onderwerp van herverdeling laat ik hier even terzijde).


Inclusief ondernemen is tot nu toe zelden een integraal onderdeel van het klassieke business model geweest. Denk gewoon aan het (kunstmatig) onderscheid dat we maken tussen profit/non-profit, gesubsidieerde ten opzichte van klassieke jobs, sociale economie, enz …


Alsof de klassieke economie niet sociaal zou kunnen zijn.


Neem nu Perestrojka als uitgangpunt:

Gorbatchov had met zijn Perestrojka heel goed begrepen dat je veranderingen in complexe systemen en organisaties niet van buitenaf kan opleggen, althans niet op een niet-disruptieve manier. Zo denk ik ook dat je bedrijven niet van buitenaf Inclusief kunt maken door externe interventies (regelgeving, subsidies, …). Het systeem kan niet veranderd worden maar kan wel van binnenuit veranderen.


Zo kunnen bedrijven wel inclusief worden als ze er zelf voor kiezen! Buiten het feit dat het mijn overtuiging is dat inclusief ondernemen op lange termijn een voorwaarde zal worden om in business te blijven, kan inclusief ondernemen perfect een waarde creërend proces zijn binnen de ‘klassieke economie’.

En dit is het business model van Workinc!


Workinc helpt bedrijven om het probleem van moeilijk in te vullen vacatures op te lossen door anders naar werk te kijken. Dankzij de methodiek van Inclusief Job Design, wordt inclusief ondernemen een economisch hefboom. Waarde creatie van de bovenste plank!


Meer op onze website : https://www.workinc.be


Pierre19 keer bekeken0 reacties